BHV
Bedrijfshulpverlening
In Nederland zijn dagelijks miljoenen mensen aan het werk.
De één op een bouwplaats, de ander op kantoor of langs de weg. Op iedere werkvloer kunnen situaties ontstaan waar hulpverlening nodig is. BHVband
In Nederland is de regel dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werksituatie. Dit betekent natuurlijk niet dat er geen ongevallen meer voorkomen.

Mocht er onverhoopt toch een ongeval plaatsvinden, dan dienen er medewerkers aanwezig te zijn om met deze situatie adequaat om te kunnen gaan. Hiervoor is Bedrijfshulpverlening in het leven geroepen.

Denkt u maar eens aan de volgendesituaties:
  • Een collega probeert een vastgelopen vel papier uit de kopieer machine te halen. Tijdens het verwijderen loopt uw collega een verwonding op aan de vinger. Wie gaat nu wat doen?
  • Het is donderdag half 4. Opeens horen uw collega's dat het gemeentelijke alarm systeem afgaan. Iedereen kijk elkaar aan. Wat nu?
  • Gerard komt de kantine in. Hij ziet er niet lekker uit. Hij klaagt over een druk op de borst. Iedereen kijk, maar doet niets. Opeens zakt Gerard in elkaar en komt op de grond... Reanimeren?

Zo zijn er tal van situaties te bedenken die u tegen kunt komen op de werkvloer. Om deze situaties te kunnen begeleiden heeft de Arbo-wet, bedrijven waar werknemers aanwezig zijn, verplicht om een BHV organisatie op te zetten.

OntruimenDe BHV'er is een collega die met regelmaat getraind wordt in het omgaan met een plotseling ongeval op de werkvloer. Dit kunnen levens reddende handelingen zijn, maar ook het begeleiden van collega's tijdens een ontruiming.

Het hanteren van blusapparatuur binnen het bedrijf wordt ook in de BHV training behandeld.
De BHV'er kan alleen of samen met zijn collega's het initiatief nemen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Onderzoeken hebben aangetoond dat veel midden en klein bedrijven na een grote brand de zaak moeten sluiten. De tijd die nodig is om het bedrijf te herstarten, kan zo lang duren dat de reserves dit niet toelaten.

Het pand moet opnieuw worden gebouwd, vergunningen moeten worden aangevraagd (met alle gemeentelijke procedures die hiermee gepaard gaan). Als bedrijf is de brandschade wel te verzekeren, maar een jaar het personeel doorbetalen is voor veel bedrijven de genadeslag.

Een andere belangrijke vraag is of de bestaande klanten kring niet een andere leverancier vind in de afwezigheid van uw bedrijf.

Gelukkig worden er mogelijkheden gezocht die een bedrijf zo snel mogelijk weer productief te krijgen, maar klanten kunnen inmiddels de weg naar de concurrentie hebben gevonden.Blussen-1

Als BHV'ers binnen een bedrijf snel inzicht hebben in de calamiteit, hier op kunnen reageren met de benodigde middelen, kan uitbreidingen van schade worden tegengegaan.

Voor meer inzicht in BHV of aanvullende trainingen, kunt u op onze site meer informatie vinden. Heeft u nog aanvullende vragen, horen wij dit graag. Als u contact opneemt proberen wij u zo goed mogelijk te informeren.

Klik hier voor contact.

 

 

 

 

 


 
logo
Van Doesburg BHV
Meersteeg 3a
4191 NK Geldermalsen

info@vandoesburgbhv.nl
Telefoon: 0345-582428