EHBO vs BHV
Binnen de hulpverlening worden nogal wat afkortingen en termen gebruikt.
Voor de meeste mensen zijn deze vaak niet duidelijk. Daarom volgt hieronder een korte vergelijking van BHV ten opzichte van EHBO.

  • BHV = Bedrijfs Hulp Verlening (verplicht voor werkgevers).
  • EHBO = Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Omschrijving BHV (NIBHV).
EHBO (Oranje Kruis).
Duur opleiding gem. 2 dagen. 3 tot 4 dagen.
Onderwerpen. Basis eerste hulp.
Veiligheid vluchtvoorziening
Ontruimen.
Brandbestrijding.
Basis eerste hulp.
Aanvullende eerste hulp.
Standaard AED bedienen.
Bijscholing gem. 1 dag of twee dagdelen Meerdere dagen of dagdelen per jaar

Zoals hierboven te zien is bestaat BHV uit meer verschillende onderdelen dan EHBO.
Het voordeel is dat de BHV'er met meer verschillende situaties uit de voeten zou moeten kunnen. De tijd om deze handelingen eigen te maken is korter. Naast het volgen van bijscholing moet de BHV'er bewust zijn van de taken die hij heeft. Verder moeten de BHV'ers zelfstandig voorzorgsmaatregelen nemen.

Een voorbeeld is:

Tijd nemen om te kijken waar de verbandtrommel hangt, medemensen wijzen op geblokkeerde vluchtwegen en weten waar alle blusmiddelen hangen.

Een andere vraag voor de BHV'er is, wat kan of doet onze brandmeldinstallatie. Hoe is ons ontruimingsplan opgesteld.

Of de BHV'er een juiste hulpverlening kan geven is niet alleen afhankelijk van de bijscholing van de persoon, maar ook van de persoonlijke voorbereiding binnen de eigen organisatie en de aard van de locatie.

De EHBO'er is opgeleid om personen te helpen die "medisch" niet in orde zijn. Omdat er in zowel de opleiding als de bijscholing meer tijd is om specifieke procedures door te nemen, zou de EHBO'er beter voorbereid moeten zijn op zijn taak als eerstehulpverlener.

Door een verbreding van kennis t.o.v. de BHV'er, plus de extra oefentijd, kan een EHBO'er bij een aantal ziektebeelden beter passende hulp geven.

 

Conclusie:

  • De EHBO'er gaat dieper in op hulpverlening gericht op personen met leed.
  • De Bhv'er is meer een manusje van alles tijdens een calamiteit.

 
logo
Van Doesburg BHV
Meersteeg 3a
4191 NK Geldermalsen

info@vandoesburgbhv.nl
Telefoon: 0345-582428