Opleiding BHV
Van Doesburg BHV certificeert op aanvraag de cursisten via het NIBHV, dit is in Nederland een overkoepelende organisatie die de norm en richtlijnen voor de BHV heeft uitgezet.
Het NIBHV levert de boeken, examinering, certificaten en persoonspasjes.

Om deze norm te mogen hanteren worden strenge richtlijnen gesteld aan het opleidingsbureau.
Hierbij gaat het om o.a. de kwaliteit van de trainingslocatie, de diplomering/ bekwaamheid van de instructeurs en de gebruikte lesmiddelen.

De training Basis Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee dagen. Eén dag wordt besteed aan LEH Levensreddende Eerste Hulp, de andere dag aan Brand en Ontruiming.

Hieronder een inzicht in de te behandelen leerstof voor Basis Bedrijfshulpverlener.

Inhoud BHV opleiding: 
 • Wetgeving.reanimatie2
 • Noodvervoersgreep van rautek.
 • Omgang met slachtoffer.
 • Procedure buik rug draaien.
 • Procedure stabilezijligging.
 • Reanimatie.
 • Snelle kantel methode.
 • AED (automatisch externe defibrillator).
 • Verbandleer.
 • Brandwonden.
 • Botbreuken.
 • Verstikking.
 • Overige ziektebeelden
 • Communicatie middelen.
 • Brandmeldinstallatie.
 • Ontruiming.
 • Noodverlichting.
 • Branddriehoek.
 • Blusmiddelen.
 • Brandstadia.
 • R&W afvoerinstallatie en droge blusleiding.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Elektra.

Beide dagen worden aan het einde afgesloten met een NIBHV examen.
Voor een aanvraag voor een training of beschikbare dagen kunt u contact met ons opnemen.

 
logo
Van Doesburg BHV
Meersteeg 3a
4191 NK Geldermalsen

info@vandoesburgbhv.nl
Telefoon: 0345-582428