Wetgeving
Wanneer in Nederland een bedrijf werknemers in dienst heeft of neemt, valt het bedrijf onder de verplichtingen van de ARBO wet. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het werken onder veilige en gezonde omstandigheden.wetboek

Bedrijven moeten binnen hun organisatie zorgen voor een veilig werkklimaat. Helaas gebeuren er op de werkvloer toch geregeld ongevallen. De hoeveelheid is mede afhankelijk van de soort werkzaamheden.
Om met deze ongevallen te kunnen om gaan, moeten medewerkers hierop reageren. Hiervoor worden in veel bedrijven BHV'ers opgeleid.

Voor verenigingen zijn andere regels opgesteld.

Samengevat:

Wanneer er binnen een bedrijf een werkgever is en 1 of meer werknemers zijn, moet de werkgever zorgen voor:

  • Voldoende BHV op het moment dat er binnen het bedrijf activiteiten zijn ("voldoende" is terug te vinden in het RI&E plan van het bedrijf).
  • De BHV'er moet op elk moment voldoende getraind zijn om hun taken te kunnen uitvoeren (is deze blusser wel voor deze brand, hoe moet de ademhaling worden gecontroleerd, reanimatie enz.).
  • De BHV'er moet de middelen hebben om hun taak te kunnen uitvoeren (blusmiddelen, vluchtvoorzieningen, verbandmiddelen, mogelijk een AED enz.).
  • De BHV organisatie moet binnen enkele minuten kunnen starten met hun taak.

 

De taken van de BHV bestaan uit:

  • Levens reddende handelingen.
  • Bestrijden of beperken van brand.
  • Alarmeren en evacueren van mensen binnen het bedrijf.

 

Meer informatie is terug te vinden op:


www.wetten.overheid.nl
www.minszw.nl

 

Lees meer...
 


logo
Van Doesburg BHV
Meersteeg 3a
4191 NK Geldermalsen

info@vandoesburgbhv.nl
Telefoon: 0345-582428